Showroom 128 - Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Everon logo
CHĂN GA GỐI ĐỆM HÀN QUỐC CHÍNH HÃNG
Tel: 0987 585 132 / (024)62 594 500

Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ

Trong một lần đánh nhau với Viên Thuật, Tào Tháo ( một nhân vật lịch sử Trung Quốc) đưa 17 vạn quân vây thành nhưng mãi không phá được. Quân sĩ ăn mỗi ngày tốn lắm, không sao tiếp vận lương thảo cho kịp. Tháo bèn đưa thư sang vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương.

Quan coi lương là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào. Tháo nói: "Đem hộc nhỏ mà phát cho chúng, tạm cứu cấp lấy một lúc". Hậu lại nói: "Thế nhỡ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào?". Tháo nói: "Ta đã có cách".

Hậu vâng lệnh, về lấy hộc nhỏ dong lương phát cho ba quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân lính ta thán: "Thừa tướng lừa quân". Tháo thấy vậy cho người ra đòi Vương Hậu vào bảo rằng: "Quân lính khắp các trại đang kêu ca về nỗi phát lương bằng hộc nhỏ. Nay ta muốn mượn ngươi một vật để yên bụng chúng, ngươi đừng nên tiếc". Hậu hỏi: "Thừa tướng muốn dùng cái gì của tôi?". Tháo nói: "Ta muốn mượn cái đầu của ngươi để dẹp bụng oán của ba quân". Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói: "Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì bụng chúng sinh ra biến mất, thì ngươi chịu chết vậy, để vợ con, ta nuôi cho, ngươi đừng lo gì cả". Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: "Vương Hậu cố làm đấu nhỏ, để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp".

Thấy vậy quân sĩ không oán gì nữa. Sau đó Tháo phủ dụ quân sĩ ra sức công thành và lệnh rằng: "Hạn trong ba ngày, hễ không phá được thành thì các tướng phải bị chém cả". Quả nhiên trận ấy Tháo phá thành thắng lợi.

Xưa nay những người dùng luật như Tào Tháo không nhiều. Nhưng Tào Tháo là nhân vật đại gian hùng điển hình nên nêu ra bàn để thấy sự tráo trở của kẻ độc tài. Vương Hậu không phạm tội ăn xén quân lương nhưng chỉ vì là quân của Tháo mà phải bỏ mạng oan.

Tào Tháo không coi pháp luật ra gì, đã giết oan một công thần luôn vâng lệnh mình mà còn yết thị: "Vương Hậu cố ý làm hộc nhỏ để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp". Đúng là chính pháp Tào Tháo! Giả xử hành vi tự ý chém người của Tào Tháo nếu xảy ra ở thời nay có bị coi là vi phạm pháp luật?

Muốn kết tội Vương Hậu vào tội ăn xén quân lương, Tháo phải cho người điều tra và phải có đầy đủ bằng chứng. Tuy nhiên, Tào Tháo biết rõ mười mươi Vương Hậu không có hành vi ăn xén quân lương mà đem ra xử chém. Theo luật ngày nay, với hành vi giết người bừa bãi này, Tào Tháo sẽ bị truy cứu về tội Truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội theo Điều 293 BLHS, nhẹ thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm, nặng thì có thể bị phạt tù tới 15 năm.Họ và tên đại diện Hộ kinh doanh: DOÃN THỊ THU GIANG
Địa chỉ: 128, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0987585132 - 02462594500
Email: doanthugiang@gmail.com

Số giấy CNĐK Hộ kinh doanh: 01G8016132
Nơi cấp: Phòng Kinh tế - UBND Quận Cầu Giấy
Ngày cấp: 31 - 03 - 2015

Tổng Đại lý 128 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN
Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất